Generelle kjøpsbetingelser i forbindelse med bestilling av aktiviteter

BETALINGSBETINGELSER
For alle aktiviteter med Arctic Husky Travellers betales hele beløpet ved bestilling.


AVBESTILLINGSVILKÅR
Eventuelle avbestillinger må gjøres direkte til Arctic Husky Travellers. Slike avbestillinger må gjøres skriftlig på e-post til post@huskytravellers.com
Følgende avbestillingsgebyrer gjelder:
22 dager eller mer før aktivitetsdatoen: 2,5 % av det innbetalte beløpet.
21 - 8 dager før aktivitetsdatoen: 50 % av det innbetalte beløpet.
7 dager eller mindre før aktivitetsdatoen: 100 % av det innbetalte beløpet.
Vi anbefaler alle våre gjester å ha en gyldig reiseforsikring.
Vi tilbyr 48 timers Covid-19-garanti for våre gjester. Dette betyr at Husky Travellers refunderer 97,5% av prisen, for aktiviteter bestilt direkte hos Husky Travellers, inntil 48 timer før aktiviteten starter. Det forutsettes at avbestillingen skyldes at kunden ikke kan ankomme på grunn av Covid-19-relaterte omstendigheter, for eksempel kansellerte flyvninger, pålagte karanteneperioder og stengte grenser. Dette gjelder både for enkeltpersoner og grupper.

Vi oppfordrer alle våre gjester som ønsker å avbestille, til å endre datoene for bookingen uten ekstra kostnad.

ANSVAR
Arctic Husky Travellers er fullt ut ansvarlig for levering av tjenesten.


KUNDENS ANSVAR
Kunden er forpliktet til å sette seg inn i salgsbetingelsene for den enkelte aktivitet, og til å videreformidle denne informasjonen til andre deltakere som kunden har bestilt på vegne av. Videre er kunden og eventuelle andre deltakere forpliktet til å følge alle instruksjoner gitt av Arctic Husky Travellers og/eller guidene.
Kunden og de andre deltakerne er ansvarlige for å vurdere sin fysiske og/eller mentale form i forhold til turens innhold, helst før aktiviteten bestilles. Det er ikke under noen omstendigheter tillatt for deltakerne å ta med seg private våpen eller pyroteknisk utstyr på turene.
Arctic Husky Travellers kan ikke holdes ansvarlig for ulykker og skader som er utenfor vår kontroll. Arctic Husky Travellers forbeholder seg retten til å nekte deltakelse i en aktivitet dersom kunden, og/eller andre deltakere de har bestilt på vegne av, anses som en trussel mot egen eller andre deltakeres sikkerhet, eller dersom kunden/deltakeren oppfører seg på en slik måte at han/hun er til stor sjenanse for de andre turdeltakerne. Hvis turen blir forsinket, endret eller avlyst på grunn av at en eller flere av deltakerne ikke følger våre anvisninger, kan den eller de berørte deltakerne bli holdt økonomisk ansvarlig for eventuelle merkostnader.


FORSIKRING
Arctic Husky Travellers er ansvarsforsikret gjennom vårt forsikringsselskap. Arctic Husky Travellers har også stilt nødvendig sikkerhet overfor Sysselmannen på Svalbard. Denne dekker blant annet utgifter i forbindelse med eventuelle redningsaksjoner.
Kunden, og eventuelle andre deltakere de har bestilt på vegne av, anbefales å tegne reiseforsikring. Hver enkelt kunde/deltaker har et personlig ansvar for at slik reiseforsikring er tegnet før deltakelse i aktiviteten.


ENDRINGER I REISEPLANEN/ULOVLIGE OMSTENDIGHETER
Arctic Husky Travellers forbeholder seg retten til å endre avgangstider eller avlyse turer frem til planlagt starttidspunkt for turen dersom det ikke er tilstrekkelig antall deltakere i forhold til minimumsantallet som er spesifisert eller angitt i turbeskrivelsen på nettsiden.
På samme måte forbeholder Arctic Husky Travellers seg retten til å avlyse turer frem til planlagt starttidspunkt på grunn av vær- og snøforhold, force majeure eller andre forhold utenfor selskapets kontroll, som forhindrer at aktiviteten kan gjennomføres på en sikker måte.
I tilfeller der det er nødvendig å gjøre endringer i ruten/innholdet i aktiviteten på grunn av uforutsette omstendigheter/værforhold, vil dette ikke påvirke prisen på aktiviteten. Hvis Arctic Husky Travellers avlyser en tur, refunderer vi 100 % av betalingen.
Arctic Husky Travellers vil så langt det er mulig forsøke å gjennomføre turen som beskrevet. Sikkerheten til våre gjester og hunder vil alltid være vår første prioritet.


DISCLAIMER
Arctic Husky Travellers er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller endringer i turbeskrivelsene og prisene på www.huskytravellers.com eller www.visitsvalbard.com.

ggg